Contributie

De kosten voor leden bestaan uit de contributie per kwartaal afhankelijk van het aantal uren les per week, de bondscontributie (1x per jaar) en de inschrijfkosten (eenmalig).

 

CONTRIBUTIE (PER KWARTAAL):

De kosten voor de gymlessen worden 1x per kwartaal automatisch afgeschreven. De kosten gelden per uur en zijn als volgt opgebouwd:

 

tot 16 jaar

vanaf 16 jaar

1e lesuur

€ 28,50

€ 33,50

2e lesuur

€ 25,00

€ 25,00

3e lesuur

€ 21,00

€ 21,00

ieder volgend lesuur

€ 16,00

€ 16,00

 

BONDSCONTRIBUTIE (JAARLIJKS):

Als je lid wordt van onze gymvereniging, word je automatisch lid van de KNGU. De bondscontributie (BC) van de KNGU bedraagt in 2018 €21,40 voor jeugdleden en €26,20 voor leden vanaf 16 jaar. De bondscontributie wordt 1x per jaar in de maand januari via automatische incasso in rekening gebracht. 

 

INSCHRIJFGELD (EENMALIG):

Het inschrijfgeld per persoon bedraagt € 7,50 ( t/m 15 jaar) en voor 16 jaar en ouder € 10,-

 

JEUGDSPORTFONDS:

Sinds maart 2015 is Nunspeet een officiële Jeugdsportfonds (JSF) gemeente. Het JSF geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen, waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie (maximaal € 225,-) en soms ook de sportattributen.  Meer info via de ledenadministratie (gvn.leden@gmail.com).

 

REDUCTIE VOOR GEZINNEN:

Indien 4 personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de vereniging, hoeft men voor de vierde persoon alleen de bondscontributie te betalen. Deze regeling geldt voor degene die het laagste contributiebedrag zou betalen.

 

AFWEZIGHEID LEDEN: 

Leden die door ziekte of andere omstandigheden (zwangerschap, zwemles) tijdelijk niet aan de lessen kunnen deelnemen,  behoeven in die periode (minimaal 3 maanden) niet de volle contributie te betalen.  Zij kunnen lid blijven tegen betaling van de bondscontributie, mits dit is doorgegeven aan de leiding en de ledenadministratie.