Lid worden

Elk nieuw lid mag 2 gratis lessen meedoen als proefperiode. Tijdens deze lessen kun je kijken of de gymlessen leuk zijn. Zo ja, dan kan na de proeflessen het inschrijfformulier (zie pagina Downloads) bij de betreffende leiding worden ingeleverd.

De gymlessen worden gegeven in de sportzaal van de Veluvine. Adres: F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (of per e-mail) bij de ledenadministratie. Dit dient u uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal te doen.