Club Extra

Club Extra is een gymles voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar, die het lastig vinden om goed deel te kunnen nemen aan de activiteiten in een reguliere gymles of tijdens het buitenspelen. Dit kan komen door een sociaal-emotionele achterstand, motorische achterstand en/of doordat zij gedragsmatig uit de toon vallen. Hierdoor kunnen zij problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenootjes en moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden.

 

Doordat er één keer in de week in kleine groepen wordt gesport is er ruimte voor individuele aandacht en maatwerk. Club Extra vindt het belangrijk dat kinderen weer plezier gaan beleven aan bewegen. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan samenwerken.

Voorafgaand aan de eerste les, maken we kennis met elkaar en gaan we meteen lekker bewegen. Kinderen kunnen deelnemen aan twee kennismakingslessen voor ze zich definitief inschrijven.


Binnen onze gymvereniging wordt deze les gegeven op woensdagvan 17.30-18.30 uur in de gymzaal aan de Piersonstraat. Wij hopen hiermee een aanvulling op ons reguliere aanbod te hebben en het gymmen meer toegankelijk te maken voor iedere doelgroep.

Copyright © GVN