Club Extra

Binnen Gymnastiekvereniging Nunspeet bieden wij de les Club Extra aan, deze les is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die moeite hebben om mee te kunnen doen aan de activiteiten op een reguliere sportvereniging, de gymles of tijdens het buitenspelen.Tijdens de les laten wij verschillende sport- en spelonderdelen terugkomen en herhalen wij veel, hierdoor zie en merk je al snel vooruitgang bij de kinderen.


Sport en bewegen is voor iedereen erg belangrijk, maar zodra iets niet lukt of niet leuk is, haken veel kinderen af. Daarom is deze groep opgestart, ook deze kinderen verdienen de ruimte om te bewegen en te leren. Er wordt altijd eerst gekeken naar wat een kind wel kan en daarmee wordt er aangesloten bij de mogelijkheden van een kind. Aansluitend wordt er geanalyseerd wat een kind kan leren. Het plezier in het bewegen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. De kinderen vinden Club Extra leuk, omdat ze nieuwe dingen kunnen uitproberen en leren. De nadruk ligt niet op en presteren maar op het verbeteren van jezelf. 


Wanneer één of meer kenmerken herkenbaar zijn, is Club Extra wellicht iets voor uw kind: 

 - Beweegt ongecontroleerd of overmoedig. 

 - Is gevoelig voor prikkels, snel afgeleid. 

 - Last van overgewicht. 

 - Heeft weinig zin om te bewegen, is snel moe. 

 - Heeft moeite met de basisbewegingen als lopen, rennen, huppelen, balanceren e.d. 

 - Heeft niet of nauwelijks vriendjes. 

 - Is onhandig met veters strikken, schrijven, stoot vaak dingen om of struikelt makkelijk. 

 - Winnen is heel belangrijk, omgaan met verliezen lukt niet.

 - Regels en afspraken onthouden is lastig.


Club Extra is op dinsdag van 18.00-19.00 uur in de gymzaal van De Veluvine in Nunspeet.

Kinderen kunnen deelnemen aan twee kennismakingslessen voor ze zich definitief inschrijven.