Woensdag 18.30-19.30 uur – Zaal 3 De Wiltsangh

G-Gym is de overkoepelende naam voor gymnastiek voor personen met een beperking. mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid (o.a. autisme spectrum stoornis) krijgen met G-Gym mooie kansen. G-Gym richt zich op de motorische ontwikkeling en bewegingspatronen van mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen sport in het eigen tempo en op het eigen niveau. Plezier staat voorop, maar ongemerkt werken sporters aan hun motorische beperking en leren ze nieuwe dingen, wat weer bijdraagt aan het zelfvertrouwen.

Britt Wijnne

G-Gym

”De gymsport is er voor iedereen”